Blog

Verzoekje voor een blog? Neem contact met ons op!

De bedenkers van Scrum hebben Scrum beschreven in de Scrum guide. Door de Scrum guide te lezen heb je een beeld van wat Scrum is en hoe het toegepast kan worden. Om goed met Scrum te kunnen werken is het belangrijk om bekend te zijn met de belangrijke kernbegrippen van Scrum. Professionals die deze begrippen goed in de vingers hebben kunnen zich certificeren voor bijvoorbeeld Scrum master, Scrum Developer of Product Owner. Sinds november 2020 is er een nieuwe versie van de Scrum guide. Hier zijn een aantal aanpassingen gemaakt om Scrum nog beter toepasbaar te kunnen maken. Scrum zelf is hiermee niet veranderd, het is enkel anders beschreven om de toepassing makkelijker te maken. Hier bespreken we een aantal belangrijke verschillen tussen de oude Scrum guide (2017) en de nieuwe Scrum guide (2020). Vanaf 9 januari 2021 gaan de scrum.org examens die erg populair zijn om Scrum kennis aan te tonen over de nieuwe Scrum guide.

Dus... Wat is er nieuw in de vernieuwde Scrum guide?

Minder IT, meer algemeen

De scrum guide was altijd erg gericht op IT, ondanks dat er wel expliciet in stond dat het voor alle vormen van complexe productontwikkeling heel geschikt was. Dit is nu met deze herziene versie voor een groot deel niet meer het geval. Sowieso zijn er minder beschrijvingen en voorbeelden van de concepten die ze uitleggen, en alles is net wat algemener geformuleerd. Zo zijn worden als system, requirements en testing eruit gehaald, omdat deze al snel met IT geassocieerd worden.

Bye bye development team

Om het minder IT te maken, praten ze niet meer over het development team. Deze term is komen te vervallen. Het gaat nu over developers. Dit is op zich wel een mooie stap, het was ook wel een beetje raar dat we in het scrum team het development team hadden. Het gedeelte waar het nu gaat over de product owner en de developers is onder andere daardoor helderder. Ook al was er geen sprake van een hiërarchische relatie tussen product owner en development team eerder, zo voelde het wel aan als je de scrum guide las. Dit is door de nieuwe terminologie voor een groot deel opgelost.

Product goal

We hadden al een sprint goal. De sprint goal was het doel van de sprint backlog, dit gaf richting aan de sprint. Nu hebben we er een product goal bij, dit is voor de product backlog wat de sprint goal is voor de sprint backlog. De product goal is bedoeld om het scrum team richting te geven over alle sprints heen. Dit helpt om de focus goed te houden.

Iedere artifact heeft een eigen commitment 

Scrum kent nog steeds drie artifacts: product backlog, sprint backlog en increment. Voorheen hadden we een keer commitment, in het lijstje met de scrum values. Nu hebben we daarnaast nog drie keer commitment. Voor ieder artifact een commitment:

Product backlog heeft als commitment de product goal.

Sprint backlog heeft als commitment de sprint goal.

Increment heeft als commitment de definition of done 

Scrum master rol

Dit is een hele grote verandering. Voorheen was de rol van scrum master beschreven als "servant leader", maar nu wordt de scrum master beschreven als verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van scrum en voor de effectiviteit van het scrum team. 

Voorbeeld van de daily scrum is eruit

Voorheen stonden er bij de daily scrum de drie vragen die bijvoorbeeld beantwoord konden worden tijdens de daily scrum. Deze zijn er uit, want het format van de daily scrum weer meer open maakt. 

Self-managing ipv self-organizing

Self-organizing teams was echt key van een goed development team. Dit is komen te vervallen (net zoals de term development team zelf) en de nadruk ligt nu op self-managing teams. Hiermee gaat de verantwoordelijkheid van het scrum team nu iets verder dan enkel werk organiseren, het team wordt geacht om zichzelf te managen, ook op andere vlakken die niet direct taak gerelateerd zijn.

Sprint planning extra vraag: waarom

De sprint planning draaide in de oude versie om twee vragen: wat gaan we doen en hoe gaan we het doen. Daar is nu aan toegevoegd dat ook de vraag waarom het waardevol is om te doen, moet worden beantwoord moet zijn in de sprint planning.

 

Dit zijn de belangrijkste verschillen. Maar.. een lang verhaal kort, om het goed te zien is het zeker aan te raden om de nieuwe scrum guide zelf gewoon te gaan lezen. De nieuwe scrum guide is ook nog een heel stuk korter en gebruikt wat makkelijkere worden. De examens zijn vanaf 9 januari aangepast op de nieuwe scrum guide. Houdt hier dus rekening mee als je je certificering wil behalen!

Wil je dit alles in een dag doen? Kijk dan eens bij onze scrum trainingen.