Blog

Verzoekje voor een blog? Neem contact met ons op!

Business informatie management

Het beheren en gebruiken van informatie is een kerncompetentie van organisaties. Informatiebeheer of informatiemanagement is het verzamelen en beheren van informatie uit één of meer bronnen en het verspreiden van die informatie naar één of meer bronnen. Daartoe hoort ook de technologie (steeds moeilijker te scheiden van informatie en dataverzameling) en de constructie en werking van softwaretoepassingen die data verwerken gerekend. Dus het beheer van de informatiediensten omvat functionaliteit, data en technologie.

 

Digital Information Design

Het DID van ASL/BiSL Foundation is de nieuwe generatie best practices voor de ondersteuning van  ontwerp, sturing en beheer van data, informatie en kennis, inclusief ongestructureerde data zoals die op sociale netwerken staan of zijn vastgelegd door ketenpartners. Digital Information Design is speciaal ontwikkeld om binnen organisaties business Informatie management te ontwikkelen gericht op effectiever gebruik van informatie en technologie. Het model is een ‘aide memoire’ om de diverse aspecten van business-informatiemanagement te structureren en te operationaliseren zodat ze beter controleerbaar wordt.

 

Voor wie is DiD

Iedereen die betrokken is bij het zorgen voor een  betrouwbaar, wendbaar, schaalbaar en innovatief informatiemanagement voor de  hele organisatie. Denk aan: functioneel beheerders, applicatie managers, business analisten, business architecten, informatiemanagers.

 

Vragen die worden beantwoord in de DiD training

In deze twee dagen worden de volgende vragen beantwoord:

  • Wat zijn de basisdefinities binnen DID, wat is de inhoud van het DID model en hoe werkt het?
  • Hoe kan ik businessinformatie effectief sturen, verbeteren en beheren met behulp van het Digital Information Design model.
  • Vertaal ik de informatiebehoeften van de organisatie en het bijbehorende ecosysteem en het daarmee samenhangende sturing op het serviceontwerp op operationeel, tactisch en strategisch niveau?
  • Hoe zorg ik voor de ontwikkeling van business informatiediensten door informatiebehoeften gericht te sturen van serviceontwikkeling aan de hand van good practices uit het DID model
  • Hoe stelt ik zeker dat de vereiste operationele functionaliteit wordt geleverd, gebruikt en ondersteund.

 

Over de tweedaagse opleiding Digital Information Management

Door de maatregelen die van kracht zijn is het gehele programma digitaal. Er is in de training plaats voor maximaal 14 deelnemers.

Tijdens de training wordt ook een case game gespeeld waarmee op ene leuke en ontspannende wijze vraagstukken binnen informatiemanagement zichtbaar worden gemaakt. D

Het opleidingsmateriaal bestaat uit het DID foundation boek (Engels), sheets (Engels) en casuïstiek. De twee dagen zijn praktisch met afwisselend oefeningen in groepjes en plenair, achtergronden en praktijk met veel ruimte voor onderlinge discussie over eigen ervaringen en best practices.

Opleidingsmateriaal en de trainers zijn geaccrediteerd door APMG. De opleiding kan worden afgesloten met een examen afgenomen door APMG.  De opleiding bereidt voor op certificering van APMG DID Foundation.

 

Programma DiD

 

Dag 1

9.00

Opening, kennismaking en inventarisatie  verwachtingen.

9.30

Dagdeel 1

Business Informatie Management: begrippen en definities en ontwikkelingen

Kennis maken met DID model

 

Het DID model toegelicht: de onderdelen toegelicht

 

Serious game: toelichting en start

12.00

Lunch

13.00

Dagdeel 2

Het DID model toegelicht: de inhoudelijke thema’s in het model ( de ankerpunten)

 

16.00

Het DID model zelf tekenen

Het DID model voor het eerst toepassen: eenvoudige voorbeelden

 

17.00

Einde dag 1

 

Dag 2

9.00

Vervolg tweede dag (zelf) Toepassen DID in de praktijk

9.30

Dagdeel 1

Veel voorkomende thema’s en issues

 

 

12.00

Lunch

13.00

Dagdeel 2

Ontwikkel een strategie voor de digitale organisatie met behulp van het DID model

15.30

Kick-Start BIM met behulp van DID

 

17.00

Einde dag 1

 

 

De DiD docenten

  • Maaike van Putten: trainer en ontwikkelaar
  • Brian Johnson: Lead Architect DID ASL/BISL Foundation. Bedenker en ontwikkelaar ITIL, Meer dan 40 jaar ervaring binnen
  • Léon-Paul de Rouw: auteur van DID Foundation en andere boeken. Is reeds 20 jaar actief binnen programma- en projectmanagement van ICT gedreven projecten en programma’s.
  • Jasper Maas: DiD en BiSL Next expert